Zmiana cen za literaturę NA

Zmiana cen za literaturę NA

Zgodnie z decyzją sumienia konferencji Regionu Polskiego Na w kwietniu 2016 od dnia 1.06.2016 Biuro Literatury dostosowuje ceny sprzedaży zaaprobowanej literatury do cen sprzedaży obowiązujących w WSO Europe w Brukseli.