Służby do obsadzenia w Komitetach Regionu Polskiego NA

Służby do obsadzenia w Komitetach Regionu Polskiego NA

W dniach 22-23 kwietnia 2017 r. w Pątnowie k. Konina odbędzie się Konferencja Służb Regionu. Jednym z punktów harmonogramu tej Konferencji jest wybór służebnych do komitetów regionalnych. Oto służby, które trzeba obsadzić:

  • Koordynator Regionu
  • Z-ca Koordynatora Regionu
  • Z-ca Skarbnika Regionu
  • Sekretarz Regionu
  • Z-ca Sekretarza Regionu
  • Z-ca Delegata Regionu
  • 2 osoby do Komitetu Osobowości Prawnej
  • Z-ca Koordynatora Biura Literatury
  • Z-ca Koordynatora Komitetu Tłumaczeń
  • Służebni do Komitetu Tłumaczeń – dobra znajomość angielskiego – kontaktować się na tlumaczenia@anonimowinarkomani.org

 

CV kandydata do służb NA – formularz

Karta Konferencji (stan na 19 grudnia 2016 r.)

CV należy przesłać na adres komster@anonimowinarkomani.org chyba, że wskazano inaczej