Poszukiwani Służebni do komitetów regionalnych

Poszukiwani Służebni do komitetów regionalnych

Służby do objęcia w regionie Polskim:

KOMSTER:

  • Z-ca Koordynatora,
  • Z-ca Sekretarza

KOMITETY:

  • NA JUŻ (!!!) BARDZO potrzebni ludzie do pełnienia służby w Komitecie ds. Rozwoju Wspólnoty tj. Fellowship Developement, obecnie Komitet nie funkcjonuje z powodu braku ludzi do pełnienia tej służby. Potrzebujemy Koordynatora Komitetu, jego Zastępcy i skarbnika.
  • Również NA JUŻ (!!!) BARDZO potrzebni ludzie do pełnienia służby w Komitecie H&I – Szpitale i Instytucje. Potrzebujemy Koordynatora Komitetu, jego Zastępcy i skarbnika.
  • Z-ca Koordynatora Komitetu ds, Tłumaczeń
  • standardowo potrzebne łapki do pracy w  komitetach ds. Internetu oraz Komitet ds. Tłumaczeń potrzebuje rąk do pracy.

 

CV kandydata do służb NA – formularz