Poszukiwani Służebni do komitetów regionalnych

Poszukiwani Służebni do komitetów regionalnych

Służby mamy do objęcia w regionie Polskim:

KOMSTER:

  • Z-ca Koordynatora,
  • Z-ca Skarbnika,
  • Z-ca Sekretarza,
  • Z-ca Delegata,

KOMITETY:

  • NA JUŻ (!!!) BARDZO potrzebni ludzie do pełnienia służby w Komitecie ds. Rozwoju Wspólnoty tj. Fellowship Developement, obecnie Komitet nie funkcjonuje z powodu braku ludzi do pełnienia tej służby. Potrzebujemy Koordynatora Komitetu, jego Zastępcy i skarbnika.
  • 2 osoby do Komitetu ds. Osobowości Prawnej
  • Z-ca Koordynatora Komitetu ds, Tłumaczeń
  • Koordynator Komitetu ds. Internetu
  • standardowo potrzebne łapki do pracy w  komitetach ds. Internetu oraz Komitet ds. Tłumaczeń potrzebuje rąk do pracy.

 

CV kandydata do służb NA – formularz