Poszukiwani Służebni do komitetów regionalnych – marzec 2019

Poszukiwani Służebni do komitetów regionalnych – marzec 2019

Służby do objęcia w regionie Polskim:

KOMSTER:

  • Koordynator, Z-ca Koordynatora
  • Sekretarz, Z-ca Sekretarza
  • Z-ca Skarbnika

KOMITETY:

  • 3 osoby do Komitetu ds. Osobowości Prawnej (abstynencja 5 lat, mile widziana znajomość tematyki NGO)
  • Informacja Publiczna – Koordynator, Z-ca Koordynatora, Skarbnik Komitetu
  • Biuro Literatury – Koordynator i Z-ca Koordynatora
  • Komitet IT (ds. Internetu) – Koordynator i Z-ca Koordynatora
  • standardowo potrzebne osoby do służby w  komitetach ds. Internetu oraz Komitet ds. Tłumaczeń potrzebuje rąk do pracy.

Wyślij CV i przyjedź na Konferencję Służb Regionu w Łodzi (więcej). To działa, kiedy my działamy.

CV kandydata do służb NA – formularz