Okręg Halny

Okręg skupia grupy z obszaru południowej Polski.

Mail koordynatora okręgu:
okregiv@gmail.com

Numer delegata okręgu:
722 298 151

Numer telefonu do skarbnika:
513 183 753

Zobacz listę mitingów Okręgu Halnego