NA w Polsce

Anonimowi Narkomani w Polsce

Pierwszy mityng Anonimowych Narkomanów w Polsce odbył się 23.03.1988 w Olsztynie, grupa przybrała nazwę "Powstańcy". W kolejnych latach powstały grupy w Gliwicach, Krakowie, Toruniu, Warszawie i Tarnobrzegu. Pierwsze spotkanie uzależnionych z polskich grup NA miało miejsce latem 1996 roku podczas VI Kongresu Anonimowych Alkoholików w Warszawie na terenie AWF. Na nim to podjęto decyzję o zwołaniu I Konferencji NA w Toruniu. Konferencja odbyła się jesienią 1996 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Wzięło w niej udział 30 osób uzależnionych z całej Polski. Przez kolejne lata konferencje były organizowane razem ze Zlotami Radości NA. Po wielu latach podjęto decyzję, że zloty będą się odbywały w innym terminie niż Konferencje Służb Regionalnych, by delegaci grup mieli więcej czasu na omawianie problemów polskiego NA i dzielenie się doświadczeniem.

W 1998 w Krakowie powstało Biuro Służby Regionu. Było ono skrzynką kontaktową wspólnoty i zajmowało się kolportażem literatury NA. Rok później Biuro SR przeniesiono do Warszawy, następnie do Torunia. W 1999 r. wyłoniły się Komisja Organizacyjna Służby Regionalnej, Komisja Informacyjna SR, Komisja Finansowa SR i Komisja Literatury SR. W tym czasie została opracowana Karta Konferencji i uzyskała aprobatę WSO pierwsza ulotka (IP1), było to w roku 1999. Ustalono także oficjalne brzmienie wspólnoty jako "Anonimowi Narkomani" i skrót NA (wcześniej funkcjonowało jak AN). Rok 2004 to czas w którym powstała i kształtowała się oficjalna strona internetowa NA.
Jednym z największych wydarzeń historycznych o międzynarodowym wydźwięku było zorganizowanie w roku 2003 w Krakowie sesji Mityngu Delegatów Europejskich. Przy tej okazji równolegle odbyła się pierwsza w Polsce Prezentacja Wspólnoty NA dla Profesjonalistów i XI Zlot Radości. Impreza liczyła ponad 200 zarejestrowanych uczestników, w tym licznych gości z zagranicy o czym może zaświadczyć fakt, że na mityngu pożegnalnym odmówiono modlitwę o pogodę ducha w 13 językach. Inną sporą imprezą było zorganizowanie w 2006 roku Zlotu Radości wspólnoty NA Regionów Środkowej i Wschodniej Europy "Wiosna w Krakowie".
Do naszych wydarzeń cyklicznych należą Konferencje Służb Regionu, które odbywają się 2 razy w roku, jak również Zlot Radości odbywający się raz w roku. Dodatkowo spotykamy się corocznie na Zgromadzeniach Grup. (Jest to impreza informacyjno-edukacyjna która powstała m.in. z myślą o nowych grupach). Częstymi gośćmi na naszych Zlotach i Zgromadzeniach Grup, są oprócz oddelegowanych przez EDM powierników, także przyjaciele ze Szwecji, która jest naszym krajem sponsorskim, oraz z Czech dla których krajem sponsorskim jest Polska.
Obecnie Wspólnotę Regionu Języka Polskiego tworzy 7 okręgów, w liczbie ok. 130 zarejestrowanych grup, kilka z nich działa za granicą (w Chicago oraz w Londynie). Ówczesne biuro rozdzieliło swoją pracę na dwa komitety, tak więc aktualnie przy Regionie Języka Polskiego funkcjonują: Komitet Sterujący i Biuro Literatury. Działają również Komitet ds. Tłumaczeń i Komitet ds. Internetu. Trwa nabór osób do służb w reaktywowanym Komitetcie ds. Informacji Publicznej. Po wieloletniej pracy kolejno następujących po sobie komitetów zajmujących się tłumaczeniem literatury; Służby Światowe zaaprobowały ostatecznie Tekst Podstawowy i ukazał się on drukiem w języku polskim pod koniec 2011 roku. Egzemplarze z pierwszej przesyłki można było zakupić na lutowym Zgromadzeniu Grup w lutym 2012 roku.

Write a Reply or Comment

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu