Fundacja

Fundacja "Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce"

Co to jest fundacja Biuro Służb Regionalnych NA?

Zgodnie z wolą grup NA regionu języka polskiego 23 sierpnia 2015 r. utworzyliśmy fundację, która jest legalną w świetle prawa polskiego, organizacją pozarządowa (III sektor). NAsza Fundacja BSR NA w służbach NA, jest komitetem na poziomie Regionu NA języka polskiego. Dzięki jej powołaniu “Stajemy się bardziej produktywnymi członkami społeczeństwa”.

Dane Fundacji

  Fundacja Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
  KRS 0000573733, NIP 8943065891, Regon 362428157
  Konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
76 1750 0012 0000 0000 3129 5785
  bsr@anonimowinarkomani.org

Cele utworzenia fundacji

Fundacja jest nam potrzebna żeby:

  • nie przechowywać funduszy NA na kontach osobistych oraz nie narażać nikogo na konsekwencje prawne z tego powodu.
  • spełniać wymogi lokalnego prawa oraz aby być odpowiedzialnym (np. płacić podatki, działać zgodnie z prawem itd.),
  • efektywniej nieść posłanie (komitety Informacji Publicznej oraz Szpitale i Więzienie wiele na tym zyskają),
  • zabezpieczyć fundusze Komitetu Służb Regionalnych
  • sprawi to, że NA prawdziwie zaistnieje w społeczeństwie (“Jednym z nieustannych cudów zdrowienia jest stanie się użytecznym, odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa”. Tekst Podstawowy Rozdział Dziesiąty),
  • legalnie sprzedawać NAszą literaturę, nie tylko w obrębie wspólnoty,
  • ułatwić organizację zlotów i prezentacji NA