Nowy Okręg NA „7 marca”

Nowy Okręg NA „7 marca”

W marcu odbyło się spotkanie grup z Krakowa, Rzeszowa i z Kielc, na którym został powołany okręg z tych grup. Nowy okręg przyjął nazwę „7 marca”. Wybrano służby, omówiono problemy grup oraz sposoby pomocy.