Nasze Książki

Oto aktualna oferta literatury NA dostępnej publicznie w języku polskim:

Anonimowi Narkomani – Tekst Podstawowy – pierwsze wydanie

Zapraszamy do czytania pierwszej wersji Tekstu Podstawowego zaaprobowanej przez WSO.

To działa!

Obszernie opisane 12 Kroków i 12 Tradycji NA.

  Anonimowi Narkomani – Przewodnik do pracy nad Krokami