Materiały z warsztatów zlotowych – Łódź 19-21.06.2015