• Ignacego Skorupki 7
    90-456 Łódź
    Polska

    Łódź

    Przy wejsciu w bramę znajduje się neon Radia Plus.

  • Wtorek

  • Zaktualizowana 24 listopada 2018