Nasze Ulotki

Oto aktualna oferta ulotek NA dostępnych w języku polskim:

 

IP nr 1: „Kto, co, jak i dlaczego?”

Podstawowa broszura NA. W ulotce zamieszczone są podstawowe informacje o Programie i wspólnocie Anonimowych Narkomanów oraz Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji NA.

czytaj

IP Nr 6 „Zdrowienie i nawrót”

Omawia zagadnienia związane z nawrotami do czynnego nałogu oraz przedstawia sugestie NA omawiające zasady pozwalające obronić się przed nawrotem choroby.

IP nr 7 „Czy jestem uzależniony?”

Test złożony z pytań powstałych na gruncie zbiorowego doświadczenia Anonimowych Narkomanów.

czytaj

IP nr 8 „Właśnie dzisiaj”

Zawiera pięć pozytywnych myśli mogących pomóc zdrowiejącemu uzależnionemu. Idealna ulotka do codziennego czytania, ukazująca uzależnionemu perspektywy życia w czystości.

IP nr 9 „Życie programem”

To ulotka pomocna przy analizowaniu swoich postępów zdrowienia według Programu NA oraz realizowania obrachunku moralnego na zakończenie dnia.

IP nr 10 „Praca nad Krokiem Czwartym Anonimowych Narkomanów”

Jest to ulotka IP#10 „Praca nad Krokiem Czwartym Anonimowych Narkomanów” znana do tej pory jako załącznik do kroku 4 (kserówka), teraz już jako oddzielna broszura, pięknie wydana, w formie 16-to stronicowej książeczki.

IP nr 11 „Sponsoring”

Jest niezbędnym “narzędziem” w procesie powrotu do zdrowia wg zasad Programu NA. Ulotka pomaga (zwłaszcza nowym członkom) w zrozumieniu zasad sponsoringu. Odpowiada również na niektóre pytania, np. “Kto to jest sponsor?” i “Jak pozyskać sponsora?”.

czytaj

IP nr 12 „Trójkąt własnych obsesji”

W ulotce zostały omówione nasze główne sposoby reagowania na ludzi, miejsca i rzeczy oraz związane z nimi negatywne uczucia, oraz obsesyjne myślenie o przeszłości i przyszłości.

czytaj

IP nr 16 „Dla nowoprzybyłego”

Ulotka zawiera garść sugestii i podstawowych informacji przydatnym uzależnionym wstępującym do Wspólnoty NA.

czytaj

IP nr 17 „Dla uzależnionych w trakcie terapii”

Ulotka przeznaczona dla uzależnionych w trakcie terapii.

IP nr 19 „Samoakceptacja”

Ulotka omawia znaczenie samoakceptacji dla prawidłowego procesu zdrowienia według zasad Programu NA.

czytaj

IP nr 22 „Witaj we Wspólnocie Anonimowych Narkomanów”

Ulotka adresowana jest do nowowstępujących do Wspólnoty NA, zawiera podstawowe informacje pomocne w zadomowieniu się we Wspólnocie.

czytaj

IP nr 23 „Pozostanie czystym na zewnątrz”

Ulotka przedstawia zbiór refleksji i rad przydatnych uzależnionym, którzy skończyli terapię profesjonalną.

Ankieta członkostwa

Są to wyniki anonimowej ankiety wśród członków NA.