Kontakt

Skontaktuj się z nami
Adresat wiadomości:

Komitet d/s Informacji Publicznej

Kontakt dla pracowników ośrodków odwykowych, szpitali, więzień, organizowanie prezentacji dla profesjonalistów:

Informacja Publiczna NA w Polsce
Al. Jerozolimskie 99 lok 44
02-001 Warszawa
+48 534 054 370 (8:00-20:00)
info@anonimowinarkomani.org

Obsługa Serwisu Internetowego

Wszelkie sprawy dotyczące strony, ogłoszenia, mityngi, komentarze, kontakt w celu współpracy:

kontakt@anonimowinarkomani.org

Webmaster, kwestie techniczne

komitet.internet@anonimowinarkomani.org

+48 798 242 314

Komitety i Delegaci

Komitet Sterujący Regionu Polskiego:
komster@anonimowinarkomani.org

Komitet d/s Tłumaczeń Literatury NA
tlumaczenia@anonimowinarkomani.org

Delegat Regionu
rd-poland@anonimowinarkomani.org

Biuro Służby Regionalnej

Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
bsr@anonimowinarkomani.org

Biuro Literatury

Biuro Literatury Region Polska
ul. Szkolna 4
30-648 Kraków
+48 575 796 504
literatura@anonimowinarkomani.org

Biuro Światowe

World Service Office
PO Box 9999
Van Nuys, California 91409 USA
(818) 773-9999
(818) 700-0700
info@na.org

WSO Oddział Europejski

World Service Office
48 Rue de l'Été/Zomerstraat
B-1050 Brussels, Belgium
+32 2-646-6012
+32 2-649-9239
info@na.org