Fundacja

Fundacja Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce

Czym jest Fundacja Biuro Służb Regionalnych NA?

Zgodnie z wolą grup NA Regionu Języka Polskiego 23 sierpnia 2015 r. została powołana fundacja, która, w świetle prawa polskiego, jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną. Fundacja BSR NA w służbach NA jest komitetem na poziomie Regionu NA Języka Polskiego.

Cel Działania Fundacji

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność naukowa, oświatowa, w zakresie problemu uzależnienia od narkotyków i przeciwdziałania uzależnieniom w tym głównie przez pomoc wspólnocie Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous ­ NA) w Polsce.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie na temat idei Anonimowych Narkomanów (NA);
 2. prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz telefonicznych infolinii, a także druk materiałów informacyjnych (biuletyny, plakaty, ulotki itp.);
 3. upowszechnianie usług na rzecz Anonimowych Narkomanów (NA) w formie obsługi organizacyjnej i wydawniczej, w tym ochrony praw autorskich oraz znaku towarowego Anonimowych Narkomanów (NA);
 4. współpraca i wspieranie finansowe wspólnoty Anonimowych Narkomanami (NA) w innych krajach.
 5. oraz innych działań mających na celu ograniczenie problemu uzależnienia od narkotyków.

Dane Fundacji

  Fundacja Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
  KRS 0000573733
NIP 8943065891
Regon 362428157
  Konto bankowe:
Santander Consumer Bank
PLN: WBKPPLPP 18 1090 2659 0000 0001 4746 1876
EUR: WBKPPLPP 48 1090 2659 0000 0001 4746 1918
  bsr@anonimowinarkomani.org
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu