Okręg Północny zrzesza grupy z północno-zachodniej Polski. Obszar Okręgu to mniej więcej trójkąt Trójmiasto-Szczecin-Włocławek.

Kontakt do służb Okręgu: okregpolnocny@gmail.com

Lista mitingów Okręgu Północnego

Mapa