Okręgi Regionu Języka Polskiego NA

Okręgi Regionu Języka Polskiego NA

Polski Region NA zrzesza grupy, których wspólnym mianownikiem jest posługiwanie się językiem polskim na mitingach. Grupy takie, oprócz tych znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, znajdują się również na terenie Wielkiej Brytanii. Wyjątkiem od reguły języka polskiego są 2 grupy anglojęzyczne – w Warszawie i Wrocławiu – wchodzące w skład naszego Regionu.

Obecnie Region NA Języka Polskiego to 7 okręgów skupiających grupy z różnych miast, mające na celu efektywniejsze niesienie posłania Zdrowienia. Oto Nasze Okręgi w porządku alfabetycznym:

OkręgEmail
Halnyokregiv@gmail.com
NA WyspachpolskieNAwyspach@gmail.com
Południowyokregpoludnie@gmail.com
Północnyokregpolnocny@gmail.com
Śląskiokreg.slaski@anonimowinarkomani.org
Warszawskiokregwarszawski@anonimowinarkomani.org
Wschodniokreg.wschod@anonimowinarkomani.org
Zachodniokreg.zachodni@gmail.com